“Benim Açımdan Önemli Bir Şey Değil”!.


Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, Sayıştay’ın mali rapor ve tablolarla ilgili “güvenilir bilgi içermiyor” saptamasına ilişkin değerlendirme yaptı

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Sayıştay’ın ‘Mali rapor ve tabloları doğru ve güvenilir bilgi içermiyor”  kanaatine vardığı Büyükşehir Belediyesi’nin  2015 yılı denetim  raporu ile ilgili olarak “Sadece usul hatasından kaynaklanan bazı uyuşmazlıklar var. Benim açımdan önemli bir şey değil” dedi.
Ahmet Çakır, Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının ardından basın mensuplarının konuyla ilgili sorularını yanıtladı.
Sayıştay’ın 11 ayrı hesapla ilgili çok ciddi eksiklikler, mali yanlışlıklar ve doğru olmayan hesaplamalar  tespit etmesine,  hazırladığı denetim raporu sonucunun çok önemli olmadığını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Ben daha detayına bakmadım ama önemli bir şey değil. Sıradan, kurumun yapmış olduğu çalışmalardaki bazı uyumsuzluklar. Ama bunlar rakamsal boyutta ve farklı bir anlamda değil. Bu sadece usul hatasından kaynaklanan uyuşmazlıklar var. Bununla ilgili yazılmış bir konu. Ama detayına bakmadım. Benim açımdan önemli değil, arkadaşlar takibini yapıyorlar.  Rutin işler. Bunlar normaldir.  Sayıştay geldiği zaman onbinlerce evrak inceler. Basit usulsüzlük eksiklikler” dedi.
‘Rakamsal boyutta değil’ dedi ama….
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Sayıştay denetim raporu ile ilgili olarak ‘Rakamsal ve farklı anlamda’ bir durumun söz konusu olmadığını söyledi ancak ‘Gelirlerden Alacaklar Hesap Kayıtlarındaki Alacak Miktarının Gerçeği Yansıtmaması’, ‘Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının Gerçeği Yansıtmaması’, ‘Taşıtlar Hesabının Gerçeği Yansıtmaması’, ‘Demirbaşlar Hesabının Gerçeği Yansıtmaması’, ‘Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının Gerçeği Yansıtmaması’, ‘Haklar Hesabı ve Birikmiş Amortismanlar Hesabının Kullanılmaması’, ‘Elden Çıkarılacak Stoklar ve Maddi Duran Varlıklar Hesabı ile Birikmiş Amortismanlar Hesabının Kullanılmaması’, ‘Gider Tahakkukları Hesabı ve Gider Tahakkukları Hesabının kullanılmaması’, ‘Amortisman Ayırma İşlemlerindeki Hatalar Yüzünden Birikmiş Amortsimanlar Hesabının Mali Tablolara Hatalı Yansıması’, ‘İdari Para Cezalarında Muhasebe Kayıtları ile Yazı İşleri Müdürlüğü Kayıtlarının Farklılık Arzetmesi’, ‘Taşınmazlarla İlgili Muhasebe Kayıtlarının Gerçeği Yansıtmaması’   başlıkları adı altında yapılan incelemede çok ciddi rakamsal uyumsuzluklar tespit etti.
Ahmet Çakır’ın önemsiz  dediği  bazı eksiklikler şöyle:
– “10 milyon TL fark var”
“Gelir servisi alacak kayıtları ile 12 ve 22 Gelirlerden Alacaklar Hesap kayıtları arasında toplam 10.039.041,83-TL fark olduğu görülmüştür. Gelir servisi kayıtlarında olmayıp yani gerçekte olmayıp muhasebe kayıtlarında yer alan alacaklar bulunmaktadır. Muhasebe kayıtlarına göre Kurumun ilk bölümde yer alan alacak kalemlerinden 19.506.140,11-TL alacağı vardır ancak gelir servisi kayıtlarına göre Kurumun bu gelir kalemlerinden alacak miktarı 16.948.177,16-TL‟dir. Aradaki fark 2.557.962,95-TL‟dir. Özetle 2.557.962,95-TL‟lik alacak muhasebe kayıtlarında yer aldığı halde böyle bir alacak bulunmamaktadır. İkinci bölümde ise gelir servisi kayıtlarında olup yani gerçekte olup muhasebe kayıtlarında yer almayan alacaklar bulunmaktadır. Muhasebe kayıtlarına göre Kurumun ikinci bölümde yer alan alacak kalemlerinden hiçbir alacağı bulunmamaktadır. Ancak gelir servisi kayıtlarına göre Kurumun bu gelir kalemlerinden alacak miktarı 7.481.078,88-TL olarak kaydedilmiştir. Aradaki fark 7.481.078,88-TL‟dir. Özetle gelir servisi kayıtlarına göre 7.481.078,88-TL‟lik alacak olduğu halde muhasebe kayıtlarında böyle bir alacak bulunmamaktadır.”
-‘Sermayeler Hesabının 5.528.837,91-TL eksik yer almasına neden olmuştur.”
“Kurumun çeşitli belediye iştiraki şirketlerinde 73.646.179,51-TL değerinde sermayesi oldu halde 241 Mal ve Hizmet Üreten Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında kayıtlı sermaye tutarının 68.117.341,60-TL olduğu görülmüştür.”
-“Taşıtlar Hesabı 51.524.431,17-TL fazla olarak yer almıştır.”
“Kurum taşınır kayıtlarına göre Kurumun 57.971.388,07-TL‟lik taşıtı bulunmaktayken muhasebe kayıtlarına göre ise Kurumun 109.495.819,24-TL‟lik taşıtı bulunmaktadır. Taşınır işlem fiş kayıtları ile muhasebe kayıtları arasında uyumsuzluk olması nedeniyle mali tablolarda Taşıtlar Hesabı 51.524.431,17-TL fazla olarak yer almıştır.”
-“143 milyon TL tutarında fazlalık”
“Kurum muhasebe kayıtlarına göre Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabının borcunda 149.136.117,42-TL‟lik bir tutar yer almaktadır. Kısacası 143.496.897,42-TL tutarındaki hakkedişler, giderleştirme esnasında Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabına borç kaydedilmiş ancak söz konusu hakedişlere ait yatırımların geçici kabulü yapılmasına rağmen Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabından çıkarılmamıştır. Bunun sonucunda 2015 mali tablolarında Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 143.496.897,42-TL fazla yer almıştır.”
-“Arsa ve araziler 76.716.498,95-TL eksik yer almaktadır”
“Taşınmaz icmal cetvellerine göre – detayları tabloda görüleceği üzere- arsa ve arazi cinsindeki taşınmazların toplam değeri 692.446.650,52-TL iken 250 Arsa ve Araziler Hesabındaki taşınmazların değeri 615.730.151,57-TL‟dir. Muhasebe kayıtlarında arsa ve araziler 76.716.498,95-TL eksik yer almaktadır. Taşınmaz icmal cetvellerine göre Binalar cinsindeki taşınmazların değeri 317.120.693,72-TL iken 252 Binalar Hesabındaki taşınmazların değeri 280.477.632,05-TL‟dir. Muhasebe Kayıtlarında binalar 36.643.061,67- TL eksik yer almaktadır. Taşınmaz icmal cetvellerine göre yeraltı ve yerüstü düzenleri cinsindeki taşınmazların değeri 316.689.377,83-TL iken 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabındaki taşınmazların değeri 374.335.246,26-TL‟dir Muhasebe kayıtlarında yeraltı ve yerüstü düzenleri 57.645.868,43-TL fazla yer almaktadır.”
Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com