“Her Birimizi Yakından İlgilendiriyor”

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Vali Mustafa Toprak ile siyasiler ve yerel yöneticiler tarafından mesajlar yayınlandı.
Yayınlanan mesajlar şöyle:
MESAJLAR..
Malatya Valisi Mustafa Toprak
“Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata entegre edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın zaruretlerindendir. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyan toplumsal bir husustur. Engelli kişilerin yaşama sevincini yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba göstermek, devlet ve toplum olarak en önemli sorumluluklarımızdan biridir.
Engelli kardeşlerimize destek olmak, hizmetlerinde bulunmak her şeyden önce bir gönül işidir. Unutulmamalıdır ki her sağlıklı insan aslında bir engelli adayıdır ve her insan aniden bu hizmetlere muhtaç duruma gelebilir. Dolayısıyla engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek, seslerini daha çok duymak, sorunlarına kalıcı çözümler üretmek toplumsal bağlarımızı kuvvetlendirmek ve gönül köprüleri tesis etmek adına son derece önem arz etmektedir.
Özellikle son yıllarda spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına hatta siyasete kadar hemen her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin bu azim ve özgüvenleri her türlü takdiri hak etmektedir. Bu durum göstermektedir ki engellilik herhangi bir zorluk ve mücadele gerektiren bir durum söz konusu olduğunda pes etmek değil, onu aşmak için mücadele etmemektir.
Güçlü Devletimizin ekonomi, siyaset, yatırım ve kalkınma alanlarında attığı dev adımlar engelli vatandaşlarımız adına da olumlu neticeler vermiş, özellikle 2004 yılında çıkarılan ve 2005 yılında yürürlüğe giren Engelliler Kanunu çerçevesinde çok ciddi temel kanuni düzenlemeler yapılmış ve hayata geçirilen sosyal politikalar vesilesiyle engelli vatandaşlarımızın çok daha kapsamlı hizmetlerden istifade edebilme imkânı ortaya çıkmıştır.
Her vatandaşımız bilmelidir ki engelli kardeşlerimizin toplumsal hayatta daha fazla varlık göstermeleri, sosyal sorumluluk üstlenmeleri ve kendilerini hak ettikleri yerde görmeleri şüphesiz Aziz Milletimizin sosyal dokusunu zenginleştirecek ve gücüne güç katacaktır.
Bu duygu ve düşüncelerle tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyor, devletimizin sunduğu bütün imkânlarla yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, kendilerine saygı ve muhabbetlerimi sunuyor, esenlikler diliyorum”
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık
Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Engelliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda şunları belirtti:
“Her birey, toplum yapısı içinde eşit haklara ve eşit imkanlara sahiptir. Engellilerin yaşadıkları sorunlar sadece kendilerinin değil; ailelerinin, çevrenin, toplumun ve tüm insanlığın ortak bir sorunudur. Öyle ki 3 Aralık’ın önemi de burada ortaya çıkmaktadır. Unutulmamalıdır ki her insan; bir engelli adayıdır.
Engelli vatandaşlarımıza karşı toplumun asli görevi; öncelikle onlarla empati kurmak, sorunlarına duyarlı kalmak, hayat kalitelerini yükseltecek politikalar üretmek ve birlikte kucaklaşmaktır. Onlara, engellerin hiçbir şeye engel olmadığını hissettirebilmektir.
AK Parti hükümetleri döneminde; engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, hayat standartlarını yükseltmek, istihdama katılmalarını sağlamak, onlara biraz olsun tebessüm edebilmelerine vesile olmak için birçok önemli çalışmalara imza attık. Onları toplumla bir ve beraber kılmak, daha fazla politikalar üretmek adına çalışmalarımıza da tüm hızıyla devam ediyoruz. AK Parti döneminde ilk engelliler kanunu olan, 5378 Sayılı Engelliler Kanunu ile engellilerimizin hayatını büyük oranda değiştirdik. 2010 yılında Anayasanın 10. maddesinde yapılan değişiklikle engellilere pozitif ayrımcılık anayasal düzeyde güvence altına aldık. Engelli memur sayısı 2002 yılında 5 bin 777 iken şu an bu rakam tam 48 bin 963. Bakıma muhtaç bütün engelliler ilk defa bakım hizmeti kapsamına alınmış, evde veya özel bakım merkezlerinde sunulan bakım hizmetinin ücretlerinin devletçe ödenmesi sağlanmıştır.
Bu vesileyle; canda engel olmaz, olursa yürekte olur. Yürekteki tüm engellerin kaldırılması temennisiyle; 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en kalbi duygularımla kutluyor, bu müstesna günün duyarlılığı arttırmasını diliyorum.”
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise Engelliler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda şunları belirtti:
“Engelliler, ülkemizde maalesef sadece 3 Aralık geldiğinde hatırlanmakta ve asla tutulmayacak boş vaatlerle oyalanarak ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmektedir. Hükümet, engellilerin yaşama entegrasyonu konusunda gerekli adımları atması gerekirken, Anayasa ve uluslararası alanda imza attığı sözleşmelere dahi uymamaktadır. Ayrıca İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve yine Anayasamızda yer alan “herkesin eşit hak ve imkanlardan yararlanması” hükümlerini de açık bir şekilde ihlal etmektedir.
Engelliler hala evlerinden sokağa çıkamıyorlar. Sınavlara giremiyorlar, seçimlerde hür iradeleri ile oy kullanamıyorlar. Hükümet her aralık ve mayıs ayında “sizin için her türlü koşulu sağlıyoruz” vaatleri ile engellileri boş vaatlerle oyalıyor. Anayasada en temel hak olan eğitim eşitliği ilkesi pratikte engelliler için uygulanmıyor. Örneğin; Fatih projesinde engellilerin ihtiyaçları araştırılmadan ve düşünülmeden yapıldığından bu proje maalesef engellileri eğitimden mahrum bırakmıştır. Engelliler gerek üniversite sınavlarına gerekse diğer sınavlara eşit koşullarda girememektedir.
Her yıl kamuda binlerce boş kadronun olduğu ve bu kadrolara hükümet tarafından atama yapılacağı söylenmekte ancak her nedense engelliler bir türlü atanamamaktadır. Kamu kurumları, taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler Sözleşmesinde ve Anayasamızda belirtilen gerekli erişilebilirlik düzenlemelerini yapmadığından, maalesef engelliler işlerinde başarısız olarak görülmektedir. Bu tedbirlerin alınması ile ilgili cezai yaptırımlar olmasına rağmen hükümet; denetim ve ceza mekanizmasını işletmemektedir. Kamu binalarında ve yerel yönetimlerde gerekli düzenlemeler hala yapılmadığından engelliler kamu hizmetine erişmekte ciddi sorunlarla karşı karşıya bulunmaktadır. Çıkarılan internet yasasında web sitelerinin engellilerin kullanımına uygun olma şartı var olmakla birlikte, kamu kurumları dahi bu kurala uymamaktadır. Dolayısıyla engelliler hem kamu hizmetinden yararlanamamakta hem de en temel hakkı olan iletişim özgürlüğünden yoksun bırakılmaktadır. Engellilerin özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması için gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması ve denetim ve ceza mekanizmasının işletilmesi konusunda hükümet üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.
Avrupa Birliği ülkelerinde yaklaşık yüz yıldan beri engellilerin bağımsızlığı için hayata geçirilmiş olan rehber köpeklerin kamusal alanda var olması için verdiğim kanun teklifinin bir an önce Meclis Genel Kuruluna getirilip kabul edilmesi gereklidir. Engellilerin hak ettiği bir yaşam biçimi için elimden gelen her türlü desteği verdim, vermeye de devam edeceğim. Engellileri yalnızca engelliler haftasında hatırlayıp, vatandaşlarımıza sağlanan hakları birer lütuf gibi göstermek yerine, engellilerin 365 gün boyunca eşit bir yurttaş olarak yaşamalarını sağlamak gereklidir.”
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık günü, engelli bireylere yönelik toplumsal bilinç ve farkındalığı arttırması açısından önemli bir gündür. Dünyaya gelen hiçbir insan yaşantısına dair hususlarda herhangi bir tercihte bulunamaz. Dolayısıyla gerek doğuştan, gerekse sonradan ortaya çıkan engellilik durumunu da kişiler tercih etmez. İmtihan yeri olarak bildiğimiz bu dünyada kimi insan doğuştan, kimi insan sonradan, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu, bedensel, zihinsel, ruhsal, sosyal ve duygusal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmiştir. Unutmamalıyız ki; sağlıklı her birey aynı zamanda engelli adayıdır.
Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, engelli kardeşlerimizin diğer toplum bireyleri gibi engelsiz bir hayat yaşamaları için azami gayret sarf ediyoruz. Bugüne kadar yaptığımız yatırım, hizmet ve uygulamalarda daima engelli kardeşlerimizi ön planda tuttuk. Aldığımız otobüsler, trambüsler, yaptığımız yol ve kaldırım düzenleme çalışmalarını engelli kardeşlerimize uygun şekilde gerçekleştirdik. Özellikle görme engelli vatandaşlarımız için kaldırımlarda izli yol çalışmaları, yaya geçişlerinin olduğu yerlerde sinyalizasyonlara sesli uyarı sistemleri yaparken, evden dışarıya rahatlıkla çıkmaları içinde akülü engelli araçları dağıttık. Başta sağlık olmak üzere sosyal ve kültürel aktivitelerde yer almaları için özel olarak dizayn edilmiş minibüsleri hizmetlerine sunduk. Şehit İbrahim Tanrıverdi Kültür ve Sanat Sokağı’nda yer alan sosyal aktivitelerin yürütüldüğü Sanat Galerisi’ni engelli vatandaşlarımıza uygun bir şekilde yaptırırken, yaya üst geçitlerine asansör ve yürüyen merdivenler kurduk. Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına daha çabuk çözüm bulmak ve yakından ilgilenmek amacıyla belediyemiz bünyesinde Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğünü oluşturduk. Bu ve bunun gibi yaptığımız daha birçok hizmet ve uygulamalarımız elbette ki yeterli değildir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da engelli kardeşlerimiz için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.
Bu duygu ve düşüncelerde Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tüm engelli kardeşlerimizin bu anlamlı günlerini kutlarken, aileleriyle birlikte kolay ve engelsiz bir yaşam dileyerek, saygılar sunuyorum.”
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Engelliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda şunları ifade etti:
“3 Aralık Engelliler Günü, engelli diye tanımlanan bireylerin haklarına dikkat çekmek açısında önemli bir gün olmanın yanında, üzerinde düşünülmesi ve duyarlı olunması gereken bir gündür. Engelli bireylerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları engeller, aslında onların engelli bireyler olmasından kaynaklanan sorunlar olmadığı gibi, engellilere karşı duyarsızlığın getirmiş olduğu bir sorundur. Toplumun tüm kesimlerine gösterilecek duyarlılık, sorunun temelden çözümü olacaktır. Bu nedenle, engelli vatandaşlarımızın toplum ile bütünleşmesi, sosyal hayata katılması ve üreten bireyler olması için biz yerel yöneticilere düşen görevin farkındayız ve gerekliliğini de yerine getirmekteyiz. Engelli vatandaşlarımızın kimseye muhtaç olmadan hayatlarını sürdürmek, üreten bireyler haline getirmek, yaşam düzeylerini, gelişmiş, çağdaş ve modern ülkeler standardına kavuşturmak öncelikli hedefimiz olmalıdır. Engellilere sunulan imkânlar, o ülkenin gelişmişlik ve çağdaşlık düzeyi ile paralellik göstermektedir. Toplumun tüm kesimlerine gösterilecek duyarlılığın artması temennisiyle, engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Engelliler Dünya Günü’nü kutluyor, aileleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu nice ömürler diliyorum”
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise yayınladığı mesajda şunları belirtti:
“3 Aralık Dünya Engelliler Haftasını en içten dileklerimle kutluyorum. Engelli kardeşlerimizi topluma kazandırmak, katılımcı ve üreten insanlar haline getirmek bizlerin başlıca görevleri arasındadır. Bugün ülkemizde 10 milyona yakın engelli insanımız yaşamaktadır, bir kısmı zihinsel bir kısmı da bedensel engellilerdir. Engelli kardeşlerimizle el ele verip engelleri birlikte aşmalıyız. Hizmetlerimizin odağına insanı koyuyoruz. Belediye hizmetlerini planlarken engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını dikkate almaya özen gösteriyoruz. Engelleri kafamızda kaldırmalıyız. Engelli kardeşlerimizin bizlerden beklediği sevgi ve saygıdır. Unutmamalıyız ki her sağlıklı birey engelli adayı adayıdır.
Engelli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı, aksine, engelinden dolayı hiçbir olanaktan yoksun kalmamasına özen gösterilmeli, onlara sevgiyle kucak açılmalıdır. Bu yönde atılacak her adım, engellilerimizin yaşamdan tat almalarını ve yaşama daha sıkı bağlanmalarını sağlayacaktır. Belediye olarak engellilere yönelik farkındalık oluşturacak hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu kapsamında Özalper Mahallemizde engelli kardeşlerimiz için temelini attığımız ‘Engelsiz Park’ projemizi yakın zamanda hizmete sunacağız. Engelli bireylerimizi toplumdan soyutlamadan sosyalleşmesine imkân tanımak adına sosyal sorumluluk projelerimize ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm engellilerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Haftasını kutluyorum”
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- Bülten