TÜİK, Doğum Yeri İstatistikleri’ni Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü tarafından ‘Doğum Yeri İstatistikleri, 2015’ raporu açıklandı. Açıklamada “Malatya ilinde ikamet edenlerin %77,7’si Malatya’da, %20,2’si başka bir ilde, %0,7’si ise yurt dışında  doğmuştur.” denildi.

Malatya ile aynı istatistik bölgesinde bulunan iller ile ilgili bölümde ise; “Elazığ ilinde  ikamet edenlerin %74,3’ü Elazığ’da, %19,6’sı başka bir ilde, %0,5’i  ise yurt dışında  doğmuştur. Bingöl ilinde  ikamet edenlerin %82,2’si Bingöl’de, %14,0’ı başka bir ilde, %0,4’ü ise yurt dışında  doğmuştur.Tunceli ilinde  ikamet edenlerin %63,2’si Tunceli’de, %33,7’si başka bir ilde, %0,4’ü ise yurt dışında  doğmuştur.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada daha sonra şu bilgiler paylaşıldı;

Ülkemizde her 10 kişiden 3’ü doğduğu ilden farklı bir ilde yaşamaktadır

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS), 2015 sonuçlarına göre ikamet ettiği ilde doğanların oranı %64,9 iken ikamet ettiği ilden farklı bir ilde doğanların oranı %31,3’tür. Ülkemizde ikamet eden nüfusun %2’sinin doğum yeri ise yurt dışıdır.

Doğduğu ilde ikamet etme oranının en yüksek olduğu il Kahramanmaraş oldu

Doğduğu ilde yaşayanların oranının en yüksek olduğu il %90,1 ile Kahramanmaraş oldu. Bunu %89,4 ile Şanlıurfa ve %89,1 ile Adıyaman izledi.

Doğduğu ilde ikamet etme oranının en düşük olduğu il Yalova oldu

Doğduğu ilde yaşayanların oranının en düşük olduğu il %29,8 ile Yalova oldu. Bu ili sırasıyla %42,6 ile Kocaeli ve %43 ile Tekirdağ takip etti.

İstanbul’da ikamet edenlerin %3,1’i yurt dışı doğumludur

En yüksek nüfusa sahip il olan İstanbul’da yaşayan ancak doğum yeri farklı bir yer olanlar arasında, yurt dışı doğumlular birinci sırada yer alırken, %2,5 ile Sivas ikinci ve %2 ile Ordu doğumlular üçüncü sırada yer aldı. İstanbul’da yaşayan yurt dışı doğumlular içinde ilk sırayı %23,7 ile Bulgaristan doğumlular aldı.

İkinci büyük nüfusa sahip il olan Ankara’da ise, farklı bir yerde doğup Ankara’da yaşayanlar arasında, ilk sırada doğum yeri Çorum (%4,6) olanlar gelirken, ikinci sırada Yozgat (%4,1) ve üçüncü sırada Kırıkkale (%2,3) doğumlular yer aldı.

En yüksek nüfusa sahip üçüncü il olan İzmir’de ise en çok Manisa doğumlular (%3,7) ikamet ederken, Manisa’yı sırasıyla yurt dışı (%2,9) ve Erzurum (%2,3) doğumlular takip etti. Doğum yeri yurt dışı olup İzmir’de yaşayanlar içinde Bulgaristan doğumlular %40,3 ile ilk sırada yer aldı.

Ülkemizde yaşayan her 10 kişiden 1’i İstanbul doğumludur

Türkiye’de ikamet eden nüfusun doğum yerleri incelendiğinde %9,6’sının doğum yerinin İstanbul olduğu görüldü. İstanbul doğumluları sırasıyla, %4,3 ile Ankara, %3,3 ile İzmir, %2,8 ile Şanlıurfa ve Konya doğumlular izledi.

Doğum yeri yurt dışı olanlar içinde Bulgaristan doğumlular ilk sırada yer aldı

Ülkemizde ikamet eden ancak yurt dışında doğan nüfusun, doğdukları ülkelere göre dağılımı incelendiğinde, ilk sırada %23,8 ile Bulgaristan doğumluların yer aldığı görüldü. Bulgaristan doğumluları sırasıyla, Almanya (%16,5), Irak (%6,1), Suriye (%4,8) ve Azerbaycan (%3,3) doğumlular takip etti.

Yurt dışı doğumluların %74’ünü 15-64 yaş grubu oluşturdu

Yurt dışı doğumlu olup Türkiye’de ikamet edenlerin %74’ü çalışma çağındaki (15-64 yaş) nüfustur. Bu nüfusun %45,6’sını erkekler, %54,4’ünü kadınlar oluşturdu.

Yurt dışı doğumlu nüfusun %14,7’si çocuk nüfus olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundadır. Bu nüfusun %51,5’i erkek iken, %48,5’i kadındır.

Yurt dışı doğumlu nüfusun %11,3’ü yaşlı nüfus olarak adlandırılan 65 ve daha yukarı yaş grubunda yer almaktadır. Bu nüfusun %44,3’ünü erkekler, %55,7’sini ise kadınlar oluşturmaktadır.”

Kaynak: Bülten