Kahvehanelerde ‘Kitap ve Gazete’ Bulundurulması Genelgesi

Malatya Valiliği, umuma açık dinlenme mekanlarında kitap ve gazete bulundurulması yasa gereği olmasına rağmen bu duruma uyulmadığının görüldüğünü belirterek, ilgilileri gerekli denetimin yapılarak bunun sağlanması konusunda uyardı.
Vali Aydın Baruş imzasıyla Kaymakamlıklar, Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı’na gönderilen “kitap ve gazete” genelgesi şöyle:
“İlimiz genelinde toplumun her kesiminde okuma alışkanlığı kazandırılması, kitap ve gazete okuma oranlarının arttırılması bakımından umuma açık istirahat ve dinlenme mekânlarında kitap ve gazete bulundurulması büyük önem taşımaktadır. Ancak, ilimizdeki umuma açık istirahat ve eğlence yeri olan kahvehane ve çay bahçelerinin birçoğunda yasal düzenlemeler gereğince, kitap ve gazete bulundurulması hususuna riayet edilmediği görülmektedir.
10 Ağustos 2005 tarihli 25902 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik  hükümlerine göre, Sıhhi müesseseler için sınıflarına ve özelliklerine göre aranacak şartlardan olarak;
1 – Birinci sınıf kahvehaneler, çay bahçesi ve kır kahvelerinde; ikisi bölgesel veya yerel olmak üzere en az beş farklı günlük gazete bulundurulması ve en az 100 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulması,
2 – İkinci sınıf kahvehanelerde biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az üç farklı günlük gazete bulundurulması ve en az 50 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulması,
3 – Üçüncü sınıf kahvehanelerde; biri bölgesel veya yerel olmak üzere en az iki adet farklı günlük gazete bulundurulması ve en az 25 farklı kitabın yer aldığı kütüphane kurulması, hüküm altına alınmıştır.
Söz konusu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde “Sıhhî İş Yerlerinin ruhsatlandırılması sırasında bu Yönetmelikte belirtilen genel şartların yanı sıra sınıflarına ve özelliklerine göre belirtilen şartlar aranır. Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde; “İşyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesinden sonra yapılacak denetimlerde mevzuata uygun olmayan unsurların ve noksanlıkların tespiti halinde, işyerine bu noksanlık ve hatalarını gidermesi için bir defaya mahsus olarak onbeş günlük süre verilir. Verilen süre içinde tespit edilen noksanlık ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, ruhsat iptal edilerek işyeri kapatılır.” hükümleri bulunmaktadır.
Bu kapsamda; İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerini uygulamakla görevli ve yetkili idareler olan Belediyeler tarafından yukarıda belirtilen hususların işyerlerinin denetiminde göz önünde bulundurularak yasal düzenlemelere uyulmasının sağlanması hususunda, Gereğini önemle rica ederim.”
Bülten- malatyahaber.com