“Nitelik Olarak Çok Önemli Bir Proje”


DAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi’ açılış toplantısı Malatya’da yapıldı.

Hilton’da gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu Üyesi Suat Baysan, proje tanıtım sunumu yaptı.
Baysan, sunumunda, “Özellikle girişimcilik ve yenilik alanında TTGV, projelerde rekabet öncesi şirketlere, rekabet öncesi kurumlara nasıl işbirliği yapılacağı konusunda ciddi destekler sağlamaktadır. Girişimciliği de bölgesel bazda nasıl yapabiliriz konusunda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.
Yeniliği destekleyerek, küresel düşünüp, bölgede başarılı olmanın en büyük amaçları olduğunu kaydeden Baysan, “Projelerin gerçekleşmesinde hıza önem vereceğiz. Disiplinler arası bir proje gerçekleştirmek istiyoruz. Katılımcı proje yapmak istiyoruz. İşbirliği odaklı olmak istiyoruz. Birazda olaya küresel bakmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Adnan Demir ise, ‘DAP Bölgesi Girişimcilik ve Yenilikçilik İhtiyaç Analizi Projesi’ ile sanayi sektörünün ihtiyaçlarının tespit edilmesi, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, küme potansiyeli taşıyan sektörlerin yol haritasının hazırlanmasıyla; AR-GE ve yenilikçilik konularında araştırma ve analizlerin yapılması, bölge sanayi sektörünün geliştirilmesine yönelik stratejik yol haritasının ve bölgesel bir vizyonun ortaya konulmasının hedeflendiğini anlattı.
Demir, bölgede sanayi sektörünün önemli sorunlarından birisinin kalifiye eleman ihtiyacının karşılanmasında yaşanan sıkıntılar olduğuna dikkat çekerek, “Bu konuda 2014-2018 yıllarını kapsayan DAP eylem planında organize sanayi bölgelerinin nitelikli eleman ihtiyacının karşılamaya yönelik 3 adet eğitim merkezi kurulması için başkanlığımız bünyesinde yer alan hedeflerdendir. Bölge sanayisinin gelişmesinde önemli araçlardan birisi de bölge üniversiteleri ile sanayi sektörü arasındaki iletişim ve bağlantının güçlendirilmesi olacaktır” diye konuştu.
“PROJENİN TOPLAM TUTARI 2,1 MİLYON TL’DİR”
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, “Tutar olarak değil ama nitelik olarak çok önemli bir proje için bir araya geldik. Tanıtımını yaptığımız bu projenin toplam tutarı 2,1 milyon TL’dir. Harcama itibariyle çok büyük bir proje değil ancak nitelik itibariyle farklı bir projeden bahsediyoruz. İçinden projeler çıkacak bir projeden bahsediyoruz. Projeler üretecek bir projeden bahsediyoruz. Önemli ve kapsamlı bir analiz çalışması. Doğu Anadolu Bölgemizde girişimcilik ve yenilikçinin altyapısını inceleyecek, buradaki eksiklikleri tespit edecek, bunları gidermeye yönelik bizlere önemli öneriler getirecek, yol haritası oluşturacak bir projeden bahsediyoruz”    dedi.
DAP İdaresi’nin projesi ihale ettiğini aktaran Bakan Yılmaz, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı’nın projenin yürütücüsü olarak belirlendiğini ifade etti.
Yılmaz, 14 şehir için analiz çalışmasının yapılacağını belirterek, bu çalışmaları yaparken çeşitli kurumlardan destek alınacağını da kaydetti.
Bakan Yılmaz, yeni bir takım modellemeler, fikirler, fizibilite çalışmalarının gerçekleştirileceğini belirterek, şunları söyledi:  “14 ay gibi kısa bir süre var önümüzde. Aslında bu tür kapsamlı bir analiz çalışması için çok uzun bir süre değil. Parça parçada yolda giderken, belirli çalışmalar, analizler tamamlandıkça da bizlerle paylaşılacak. Neticede de kapsamlı bir çalışma ortaya çıkmış olacak. Ondan sonrada bir eylem planıyla bunları peyderpey hayata geçireceğiz.”
Yenilikçilik ve girişimciliğin artık kalkınmanın temel dinamiğini oluşturduğunu dile getiren Yılmaz, “Biz, ‘Yeni Türkiye’ diyoruz. Yeni Türkiye aynı zamanda yenilikçi bir Türkiye. Girişimci bir Türkiye. Zihni açık bir çerçevelenmiş, kalıplanmış sınırlar içerisinde hareket etmeyen, daha geniş bakabilen, farklı inisiyatifler geliştirebilen bir Türkiye” ifadelerini kullandı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

Top News