“İdari ve Mali Denetim Yapılmadığı İçin..”


CHP’li Ağbaba’nın Derme Sulama Birliği’ndeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili önergesine Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan yanıt verildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, yaz aylarında usulsüzlük iddiaları ile güdeme gelen Derme Sulama Birliği ve Malatya’da yaşanan kuraklık ile ilgili Orman ve Su İşleri Bakanı Prof.Dr. Veysel Eroğlu’nun cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesine bakanlıktan yanıt geldi. Bakanlığın yanıtında, ‘Birlik başkanının görevden alınmaması hususunda idari ve mali denetim yapılmaması nedeniyle herhangi bir işlem yapılmadığı, Malatya Valiliği tarafından 2013-2016 yıllarını kapsayan idari ve mali denetimi 2017 yılı içerisinde henüz yeni tamamladığından, denetim raporunun neticesi beklendiği’ ifade edildi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba,  geçtiğimiz Temmuz ayında verdiği yazılı soru önergesinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından 30.11.2015 tarihli ve Malatya Valiliği tarafından 07.04.2017 tarihli 2 rapor hazırlandığını ve raporlar sonucunda Birlik Başkanı ve müdürünün görevden alınmalarının istendiğini hatırlatarak neden bir işlem yapılmadığını sormuştu.
Yaz aylarında yaşanan kuraklık ve DSİ tarafından ne gibi önlemlerin alındığının da sorulduğu önergeye Orman ve Su İşleri Bakanlığından yanıt verildi.
Bakanlığın yanıtı şöyle:
“Derme Sulama Birliği hakkında 2013-2014 yılları işlemlerine ilişkin, 30.11.2015 tarihinde İdari ve Teknik Denetim Raporu düzenlenmiş olup, Raporda eleştiri konusu yapılan hususlarda Sulama Birliği tarafından noksan görülenler yerine getirilmiştir ve yapılan düzenlemeler denetçi tarafından uygun görülmüştür. Ancak Birlik Başkanının görevden alınması hususunda idari ve mali denetim yapılmaması nedeniyle, herhangi bir işlem yapılmamıştır. Malatya Valilik Makamı tarafından, 2013-2016 yıllarını kapsayan idari ve mali denetimi 2017 yılı içerisinde henüz yeni tamamladığından, denetim raporunun neticesi beklenmektedir.
Sulama Birliklerinin denetimi ve denetim neticesinde birlik başkanının başkanlık sıfatının sona erdirilmesi ve/veya sulama birliğinin tüzel kişiliğinin sona erdirilmesi gibi yapılacak iş ve işlemler 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu ve Kanun’un mütemmim cüzü olan Çerçeve Ana Statünün ilgili maddelerinde hüküm altına alınmıştır. Kurumumuzun, Kanunun emredici hükümleri dışında bir tasarruf geliştirme yetkisi bulunmamaktadır.
“Hidrolojik kuraklık yaşandı”
Malatya ili genelinde 2016 yılı kış ve 2017 yılı bahar aylarında yağışlardan dolayı etkili hidrolojik kuraklık yaşanmaktadır. Çat Barajına 2017 yılında beklenenin çok altında su akım girişleri olmuş ve yeterli sulama suyu depolanamamıştır. Konuya ilişkin olarak, söz konusu kurak periyodun en az mağduriyetle atlatılabilmesi için bölgedeki tüm paydaşlar bilgilendirilmiş, ilgili Kurum ve Kuruluşlarla koordinasyonlu bir şekilde gerekli tedbirleri içeren eylem planları geliştirilmiş ve uygulamaya konulmuştur.
Ayrıca sulama sisteminin açık sulama sistemi olması ve uygulanan sulama yöntemleri sebebiyle iletim, dağıtım ve çiftlik kayıpları ile birlikte yöredeki çiftçilerin ihtiyaçtan daha fazla ve aşırı su kullanma eğilimleri gibi faktörlerle de birleşince, söz konusu kurak periyodun menfi etkileri daha da artmıştır.”
Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com