DİSK: İşçi kiralama, köle simsarlığıdır

TBMM'de görüşülen yasa tasarısı ile Özel İstihdam Büroları'na geçici iş ilişkisini de kapsayacak biçimde işçi kiralama yetkisinin verilmek istenmesi, DİSK Antalya Şubesi tarafından protesto edildi.