İÜSBF Avrupa Birliği Projelerini Tanıttı

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi (İÜSBF) , Avrupa Birliği’nden geçen iki projesini basınla paylaştı. Avrupa Birliği Erasmus Plus Programı Stratejik Ortaklıklar kapsamında İnönü Üniversitesi tarafından yürütülen ‘Sosyal İçerme Aracı Olarak Dövüş Sanatları’ ve ‘Herkes İçin Spor Eğitimi’ projeleri Avrupa Birliği komisyonu tarafından onaylanarak, hibe almaya hak kazandı.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektörlük Senato Toplantı Salonu’nda İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıfat Güneş ile projenin yürütücüleri Doç. Dr. Cemal Gündoğdu, Okutman Hasan Toman ile Proje Araştırmacıları Öğretim Görevlileri Mehmet Ilkım, Şakir Tüfekçi, Araştırma Görevlisi Yalın Aygün’ün katılımıyla basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşan Rektör Kızılay, “Üniversitemizin spor bilimleri fakültemizin iki Avrupa birliği projesinin tanıtımı için davet ettik. Spor bilimleri fakültemiz iki tane Avrupa birliği araştırma projesinin birden aldı. Şuanda proje başladı. Bu projeler üniversitemizin Avrupa birliği araştırma projesi bakımından ilklerinden sayabileceğimiz projesidir. İki tane birden olması ayrıca önem arz ediyor. Engelli bireyler için çok merkezli farklı ülkelerin katıldığı projelerdir. Üniversitemize kazandırdıkları iki önemli projedir. Bu projenin her aşamasında büyük bir başarı ile hazırlayan ve diğer ülkeler ile işbirliği bu projede yer alan arkadaşlarımı tebrik ve teşekkür ediyorum” dedi.
Kızılay, Sosyal İçerme Aracı Olarak Dövüş Sanatları’ projesi kapsamında 23 bin 800, Herkes İçin Spor Eğitimi’ projesi kapsamında ise 38 bin 700 Avro İnönü Üniversitesi’ne kaynak geleceğini ifade etti.
Rektör Kızılay’ın konuşmasının ardından projelerin yürütücülerinden Okutman Hasan Toman, iki proje hakkında bilgiler aktardı.
Toman, “İki tane projemiz kabul olmuş durumda. Bunlardan birincisi olan Sosyal içerme aracı olarak dövüş sanatları (Martial Arts as tool towards ınclusion) başlıklı projemiz. Dövüş sanatı olarak geçiyor ama savunma sporlarıdır. Engelli bireylere eğitim vermek için hazırladık. Bu projelerimizin toplam bütçesi toplam 240 bin Euro’dur. Üniversitemize yaklaşık 24 bin Euro hibe ayırmış durumdayız. Bunu tabi ki Avrupa Birliği komisyonu desteklemekte. Spor Bilimleri Fakültesi olarak yürüteceğiz. Yurt dışında farklı ortaklarımız var. Ülke olarak Bulgaristan, Belçika ve Yunanistan gibi ülkelerle ortaklarımız var. Bu projede amaç, özellikle engelli bireylerin topluma kazandırılması amaçlanıyor. Onların daha değerli oldukları hissiyatını vermek ve onlara eğitim veren hocalarında o eğitimden geçmesini amaçlıyoruz. Bu program kapsamında bir paket program uygulayacağız. Eğitim materyallerimiz olacak. Mobil eğitim uygulaması da üretilmiş olacak. Bu uygulamalar sonucunda ortaya çıkacak olan tüm ürünleri, dünya ile paylaşmış olacağız. İkinci proje olan Sports Training for ALL (ST4ALL) (Herkes İçin Spor) başlıklı projemiz. Engelli bireylere yeni bir eğitimimiz var. Bu dövüş sanatları değil, diğer sporları da içinde barındıran fiziksel ve zihinsel engellilik durumuna göre, onların yapabilecekleri spor kültürünün kazandırılması amaçlanıyor. Bu spor araçları ile yine dezavantajlı olarak gördüğümüz engelli bireylerin sosyalleşmesini, okul devamını sağlayabileceğimiz, onlara bireysel özgüveni vermeyi amaçlamaktayız. Özellikle kırsal okullarımıza da ulaşmaya çalışacağız. Oralarda eğitim verebilecek öğretmenlerimiz varsa onlara eğitimler vereceğiz. Avrupa Birliği Eğitim kredilendirme sistemine göre bir eğitim programları çıkarılacak. Bu projemiz ile 350 bin Euro’luk projedir. Yine ortaklarımız var. Hırvatistan, Bulgaristan, Avusturya ve Belçika ortaklarımız var. Farklı engelli kategorisi olan gençlere spor çalışmaları yapan spor eğitmenlerinin eğitim yeteneklerinin geliştirilmesidir. Hedef grupları ise özel eğitime muhtaç kesimlerden oluşan 5-18 yaş grubu bizim hedef kitlemiz. Bu projenin sonucunda bireylerin özgüveninin yükseltilmesi, fiziksel ve ruhsal anlamda sağlıklı bireyler haline gelmesi. Kısaca böyle bir beklentimiz var” diye konuştu.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi